Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Elfogadom
Menü

Cleanly Facebook Nyereményjáték szabályzat

Cleanly Facebook Nyereményjáték szabályzat

Gyere és játsz velünk a MentesDrogéria Facebook oldalán! Nyereményjáték időtartama: 2023.06.12. 12:00 - 2023.06.15. 21:00 Sorsolás: 2023.06.19. 17:00

Nyereményjáték szabálya és részvételi feltételei

1. A nyereményjáték szervezője

A CLEANLY nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Superio Kft. (Cím: 1223 Budapest, Hűség utca 22. Adószám: 14061864-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-887109) a továbbiakban a: "Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést és a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Szervező, mint adatkezelő és lebonyolító (a továbbiakban: "Adatkezelő", „Lebonyolító”) végzi.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

2. Kik vehetnek részt a játékban?

2.1 A Játékban részt vehet minden devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. és 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Facebook profillal rendelkező természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt a 4. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot.

· Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat"), valamint a Facebook, által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervezők a Facebook oldalon (továbbiakban „Rajongói oldal”) megadott profilnevét és profil képét, valamint nyertesség esetén Teljes nevét profil képét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezeljék, továbbá

· Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervezők a Rajongói oldalon adott válaszát (kommentjét), illetve adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerint felhasználják.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

2.3. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra létrehozott Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.

3. A Játékban egy poszt jelenik meg a MentesDrogéria Facebook oldalán. A nyereményjáték a Facebook oldalon fut. (www.facebook.com/mentesdrogeria) továbbiakban „Facebook oldalán”.

A játék teljes időtartama 2023. június 12. 12:00 órától 2023. június 15. 21:00-ig tart.

 

4. A Játék menete

A játék során a Játékosnak a játék időtartama alatt kell a nyereményjátékot hirdető bejegyzéshez hozzászólást fűznie, melyben (1) megjelöl egy személyt, akinek szintén ajánlaná a nyereményjátékban szereplő Cleanly Eco mosólapok terméket. (2) Valamint lájkolja a képet. Segítséget ehhez a www.mentesdrogeria.hu oldalon talál.

 

A játékban kisorsolunk:

3 db Cleanly Eco mosólapokat

A sorsolás során véletlenszerűen választunk ki 3 játékost, akik nyereménye 1-1 db Cleanly Eco mosólapok

Sorsolás: 2023. április 19. 17 óra

A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.

A nyeremény készpénzre nem váltható.

5. A Lebonyolító a sorsolás után a Játék posztja alatt 5 napon belül értesíti a nyertes Játékost a Facebook rendszerén keresztül kommentben és privát üzenetben. A Lebonyolító tájékoztatja a nyertes Játékost a Lebonyolító elérhetőségeiről (e-mail cím). A nyertes Játékos a Komment/Üzenet kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem saját Facebook profillal játszott) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben bármelyik Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítóval 5 napon belül, akkor ezt követően - ellenkező megállapodás hiányában - a Nyertes nyereményre való jogosultsága megszűnik és új nyertes választása lesz esedékes.

Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

6. A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

7. Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett megszervezve.

8. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1 nyertesség esetén a Szervező a nyeremény átadása után az átadást fényképekkel, videóval dokumentálhatja, amit később a Szervező saját Instagram/és Facebook oldalán és weboldalán nyilvánosságra hozhat.

8.2 nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja; és

8.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

9. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán.

10. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

 

Budapest, 2023. június 12.

Superio Kft.

Tartalomhoz tartozó címkék: mosás

Keresés